29.09.2020 r. spotkanie młodzieży z prof. Piotrem Komorowskim, autorem wystawy pt. „Akty pamięci”

  Kolejne spotkanie w ramach edukacyjnego cyklu upowszechniania kultury i sztuki pt. „Otwarte Drzwi Galerii”. Tym razem spotkanie prowadził prof. Piotr Komorowski, autor wystawy pt. „Akty pamięci”, a słuchaczami była zaproszona młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Spotkanie odbyło się w małej Galerii Fotografii „KONTRAST”, w której eksponowana była wystawa p. Piotra Komorowskiego. Autor opowiedział o przesłaniu jakie niesie jego wystawa, o genezie jej powstania i wadze tragicznych doświadczeń człowieka, w kontekście zbrodni ludobójstwa podczas II Wojny Światowej, o empatii i pamięci.
Następnie młodzież została zaproszona do pracowni na wykład prof. P. Komorowskiego, który poświęcony był fotografii inscenizowanej. Wykład był bogato ilustrowany fotografiami dyplomowymi  jego studentów. Dodatkowym walorem był komentarz profesora wraz z omówieniem wybranych prac . Ponad godzinny wykład dostarczył odbiorcom wiele wrażeń i wiedzy fotograficznej.

 

Piotr Komorowski, urodzony w 1955r we Wrocławiu. W latach 1989-1995 związany z ideą fotografii czystej, akcentującej ortodoksyjność medium. Od 2000 roku zajmuje się fotografią inscenizowaną. Pomysłodawca i współzałożyciel Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”. Założyciel Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu. Profesor ASP we Wrocławiu.

Fotorelacja M. Długosz

Zadanie pt.” „Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz
XXII Spotkania z Muzyką i Poezją” jest realizowana przy udziale środków
finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020),
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

You may also like...