Category: PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ – warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży od 12 lat.
Organizowane warsztaty mają na celu rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań fotografią u dzieci i młodzieży. Naukę świadomego fotografowania, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwianie, ćwiczenie uważności i stałe poszerzanie wiedzy o tej pięknej dziedzinie jaką jest fotografia.
Zajęcia prowadzi Marek Długosz.
środy godz. 16.00-17.30
pierwsze spotkanie 9 września 2020 r.

Koszt 20 zł/ m-c