Koła zainteresowań

Plastyczne – 30 zł/ m-c

Wokalne – 30 zł/ m-c

Mozaika  – 35 zł/ m-c (dzieci i młodzież)

Ceramika 35 zł/ m-c (dzieci i młodzież)

Teatralne – 30 zł/ m-c

Fotograficzne – 30 zł/ m-c

Klub Wesołej Zabawy – 30 zł/m-c lub 10 zł za 1 zajęcia

Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla przedszkolaków– 50 zł/ m-c

Taneczne– 40 zł (dzieci)

Taneczne dorośli– 100 zł/m-c lub 30 zł za 1 zajęcia

Latino Dance – 15 zł opłata za 1 zajęcia

 

 


 

W przypadku uczestnictwa rodzeństwa:

  • 2 dzieci na 1 zajęciach – jedno dziecko płaci 100%, drugie 50% ceny
  • 3 dzieci na 1 zajęciach – 2 dzieci płaci 100%, trzecie dziecko gratis

Odpłatność 50% oraz gratisowa dotyczy koła z niższą opłatą.

Ulga obowiązuje także w przypadku uczestnictwa dzieci z jednej rodziny w różnych kołach organizowanych przez Obornicki Ośrodek Kultury.

Jeżeli jedno dziecko uczestniczy w trzech różnych kołach organizowanych przez Obornicki Ośrodek Kultury, opłata za dwa kola wynosi 100%, trzecie koło gratis.

(Allegro i Moderato są ogniskami muzycznymi – działają na odrębnych zasadach finansowych).

Płatności należy dokonywać przelewem na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

24 9583 0009 0000 0491 2000 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę koła).