Kasa OOK

Kasa OOK

czynna w dniach:

czwartki: 9.00 – 14.00

piątki: 17.00 – 19.00

 

Kasa znajduje się w holu przy sali widowiskowej.