kwiecień

3.04.godz.16.00-„Teatrałki” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat 

5.04.godz.15.30- „Kolorowo i wesoło”- Dziecięce Fantazje Plastyczne zajęcia dla dzieci od 6 lat 

4.04.godz.15.30- Warsztaty fotograficzne 

5.04 – „Kosmici z planety Esy-Floresy ” – zajęcia teatralno-plastyczne  w Klubie Wesołej Zabawy

  w godz.16.00-16.45 zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat,
w godz. 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat

 6.04.godz.15.15- Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” – zajęcia teatralne dla   dzieci w wieku 9-12 lat

10.04.godz.16.00-„Teatrałki” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat 

11.04.godz.15.30- Warsztaty fotograficzne

12.04.godz.15.30- „Witajcie w Krainie Wyobraźni”- Dziecięce Fantazje Plastyczne zajęcia dla dzieci od 6 lat

 12.04 – „Eksperymenty młodych odkrywców” –   zabawa edukacyjna  w Klubie Wesołej Zabawy

  w godz.16.00-16.45 zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat,
w godz. 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat
 

13.04. godz.11.00- Występ Studia Piosenki OOK podczas dorocznego spotkania Związku   Sybiraków w Pałacu Brzeźno

13.04.godz.15.15- Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” – zajęcia teatralne dla   dzieci w wieku 9-12 lat

17.04.godz.16.00-„Teatrałki” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat

18.04.godz.15.30- Warsztaty fotograficzne 

19.04. godz.10.30- Występ Zespołu Śpiewaczego „Malwy” z Kuraszkowa   podczas spotkania Zarządu Koła Represjonowanych przez III Rzeszę 

19.04.godz.15.30- „Moje miasto”- Dziecięce Fantazje Plastyczne zajęcia dla dzieci od 6 lat

19.04 – „Niezwykłe bajki o kolorowym świecie dzieci”-  zajęcia literacko-plastyczne   w Klubie Wesołej Zabawy

  w godz.16.00-16.45 zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat,
w godz. 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat

    20.04.godz.15.15- Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” – zajęcia teatralne dla   dzieci w wieku 9-12 lat

 24-25.04 – ARTYSTYCZNY ŚWIAT MALUCHA – 23.EDYCJA   PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH           

                       Temat przewodni – „Kraj naszych marzeń”

 24.04 godz.9.30 – programy w wykonaniu dzieci  w wieku 3-6 lat

 25.04 godz.9.30 – programy w wykonaniu dzieci  w wieku 7-10 lat 

24.04.godz.16.00-„Teatrałki” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat

25.04.godz.15.30- Warsztaty fotograficzne

26.04.godz.15.30- „Wyprawa małego podróżnika”- Dziecięce Fantazje Plastyczne zajęcia dla dzieci od 6 lat

 26.04 – „Zaproszenie do ZOO” – zajęcia teatralno-  muzyczne w Klubie Wesołej Zabawy   na podstawie wierszy Jana Brzechwy w Klubie Wesołej Zabawy

  w godz.16.00-16.45 zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat,
  w godz. 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat 

   27.04.godz.15.15- Dziecięcy Teatrzyk „Bajeczka” – zajęcia teatralne dla   dzieci w wieku 9-12 lat

Zachęcamy do zwiedzania wystawy fotografii Bolesława Grabowskiego „Ziemia Święta- Palestyna, Jordania ,Izrael”

 

 BIBLIOTEKA IM. J. IWASZKIEWICZA

          ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     03, 10, 17, 24.04.2018 r., wtorki, g. 11.00– Na dywaniku i przy stoliku – zajęcia dla dzieci w wieku 3+.

      04, 09, 11, 13, 16, 20.04.2018 r., g. 9.30 – Książeczki z bibliotecznej półeczki – zajęcia dla dzieci  z przedszkola.

18, 25.04.2018 r., środy,  g. 9.00 i 10.00 – Spotkania ze sztuką: Cztery pory roku – cykliczne zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych

      23, 27.04.2018 r., g. 9.00 – Pani Magda czyta dzieciom – zajęcia w przedszkolu

11.04.2018 r. g.10.00– Jak być samodzielnym w bibliotece – lekcję biblioteczną dla uczniów szkół podstawowych

         ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

07.04.2018 r., sobota – Malarstwo Janusza Ratajczaka – otwarcie wystawy.

17.04.2018 r., wtorek, g. 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: Himalaje – wielka pasja czy szaleństwo?

         Kiermasz książek – codziennie w godzinach otwarcia biblioteki sprzedaż książek wycofanych z biblioteki i darów od czytelników

MEDIATEKA

        10.04.2018 r., g. 9.00 –  Internet bez stresu –  indywidualne zajęcia dla osób dorosłych