Podstawy prawne

Uchwała nr XL/326/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.11.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXV/241/2000 z dnia 28 listopada 2000 r w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej pn. Obornicki Ośrodek Kultury i utworzenia instytucji kultury pn. Obornicki Ośrodek Kultury.

uchwała 1

Statut Obornickiego Ośrodka Kultury

strona 1 strona 2