POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26,55-120 Oborniki Śląskie NIP 915-16-05-177.
  • powołano inspektora ochrony danych, z którym  mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail- adres: inspektor.enigma@gmail.com;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  celu realizacji usług na podstawie art. 6 ust 1 RODO;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Obornicki Ośrodek Kultury ;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usługi;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/uczestnictwa w zajęciach. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niepodpisanie umowy/brak świadczenia usług.