Zapraszamy do zwiedzania wystawy Marka Grzyba pt. „Akty Pamięci” w Małej Galerii Fotografii KONTRAST

AKTY PAMIĘCI

Na wystawie próbuję z różnej perspektywy ująć fenomen pamięci oraz sposoby doświadczania czasu przeszłego. Dotykam intymnych stref osobistej egzystencji, jednakże nie tylko odtwarzam dawno minione fakty, ale próbuję strzępy wspomnień układać według nowego porządku. Tworzę tym samym nieistniejące, hipotetyczne narracje i historie.

Marek Grzyb

Urodzony w 1970 roku w Opolu. Studia na Wrocławskiej ASP na Wydziale Grafiki.
Dyplom w 1997 roku z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Basaja.
W 2006 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu.
W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.

Wystawa otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Osoby chętne zwiedzić wystawę, proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem

Regulamin organizacyjny działalności Obornickiego Ośrodka Kultury

Zadanie pt.” „Organizacja spotkań z cyklu: Otwarte Drzwi Galerii oraz
XXII Spotkania z Muzyką i Poezją” jest realizowana przy udziale środków
finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej PROW na lata 2014-2020),
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

You may also like...