Kraszewski w mediatece

Trzy nowoczesne wysokiej klasy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem uzupełniły wyposażenie mediateki. Ich zakup został dofinansowany ze środków Instytutu Książki w kwocie blisko 10 tys. zł w ramach programu „Kraszewski – Komputery dla bibliotek 2015”.

W bibliotece – po wznowieniu działalności na dworcu kolejowym – powstał dział multimedialny, w którym czytelnicy nie tylko mogą wypożyczać książki i inne dokumenty elektroniczne, filmy na płytach DVD, uzyskać dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na własne urządzenia, ale – co nie mniej ważne – korzystać na miejscu z szybkiego dostępu do Internetu. Biblioteka umożliwia obecnie równoczesne korzystanie z łączy internetowych na ośmiu stanowiskach. Dzięki temu organizowane są dla użytkowników – nieodpłatne – kursy komputerowe, np. „Internet bez stresu” z obsługi komputera i korzystania z wyszukiwarek oraz „O finansach w bibliotece” z bankowości elektronicznej.

Nasza biblioteka dąży do pełnej informatyzacji. W 2016 r. zakończyliśmy komputeryzację wypożyczania  zbiorów umożliwiając czytelnikom m.in. zdalny dostęp do własnych kont – w tym zamawianie książek na odległość poprzez elektroniczny KATALOG.

Trzy komputery uzyskane dwa lata wcześniej z programu „Kraszewski – Komputery dla bibliotek”, wartości blisko 12 tys. zł, posłużyły do elektronicznego opracowania księgozbioru, a obecnie pracują w wypożyczalniach: dziecięco-młodzieżowej i dla dorosłych. Obydwa wnioski na dotacje do Instytutu Książki przygotowała Agnieszka Buryło. (AB)