Biblioteka w Obornikach Śląskich rozpoczęła działalność w 1949 roku. W latach 1953-1980 wielokrotnie zmieniała siedzibę i dopiero w 1980 roku otrzymała własne lokum. Do użytku bibliotecznego zostały wtedy przygotowane pomieszczenia w części budynku przy ulicy Trzebnickiej, za Urzędem Miejskim. Utworzono tam dział dla dzieci i młodzieży, dział gromadzenia i opracowania oraz przeniesiono istniejący już dział dla dorosłych i czytelnię. W tym czasie funkcjonowały trzy filie biblioteczne: w Pęgowie, Osoli i Rościsławicach oraz dziewięć punktów bibliotecznych: w Kowalach, Kuraszkowie, Wilczynie Leśnym, Bagnie, Wielkiej Lipie, Zajączkowie, Urazie, Lubnowie, Golędzinowie. W 1983 roku w Lubnowie działalność rozpoczęła czwarta z filii bibliotecznych.

W 1984 roku decyzją wojewody wrocławskiego w dowód uznania zasług w dziedzinie popularyzacji czytelnictwa biblioteka otrzymała imię wybitnego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Uroczystość nadania imienia odbyła się 30 maja 1984 roku, w 90-lecie urodzin twórcy.

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł zmianę w organizacji Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza. Ustawa o samorządzie terytorialnym spowodowała, że 18 sierpnia 1992 roku radni miejscy włączyli bibliotekę w struktury Obornickiego Ośrodka Kultury, w których pozostaje do dzisiaj.
W czerwcu 2015 roku biblioteka przeniosła się do nowo wyremontowanego budynku dworca i księgozbiór został umieszczony w specjalnie zaadaptowanych do tego celu, pięknych salach.
Od 2004 roku trwa proces komputeryzacji – zautomatyzowano zarówno zakup książek, gromadzenie, opracowanie, jak i obsługę. W efekcie możliwy jest również dostęp do katalogu zasobów on-line.