Prof. Bożena Muszkalska odwiedziła nas z grupą swoich studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego, by pokazać im jak funkcjonuje obornicka biblioteka, jak można łączyć własne pasje z działalnością w dziedzinie kultury i dla dobra wspólnego. Na dodatek angażując w nie ludzi różnych środowisk, zainteresowań, profesji, a nawet nacji.

Zajęcia prowadzone z udziałem Romany Obrockiej, człowieka-instytucji, a kiedyś osoby zawodowo promującej gminę Oborniki Śląskie (m.in. przez liczne unikatowe publikacje – są w naszej bibliotece, również ta, której autorką jest prof. B. Muszkalska), zilustrowały tezę, że także w mniejszych miejscowościach można z powodzeniem realizować śmiałe pomysły, przekonując do nich samorząd i innych mecenasów kultury. Rzetelność, szacunek wobec ludzi i ich dzieł, konsekwencja, dobry koncept, pozytywna energia i umiejętność pokonywania przeszkód po prostu muszą przynieść oczekiwane efekty i dać ogromną satysfakcję osobom biorącym udział w przedsięwzięciu.

Przewodnikiem wycieczki po bibliotece była kierowniczka tej instytucji Agnieszka Buryło, która mówiła o pracy placówki, jej lokalu i obecności na dworcu kolejowym, grantach i dotacjach, czytelnikach i księgozbiorze oraz o innowacyjnych projektach, także w dziedzinie cyfrowej, a szczególnie o Obornickiej Bibliotece Cyfrowej (na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk).

Obecna siedziba biblioteki ściśle wiąże się z uzdrowiskową przeszłością Obornik Śl. i rodziną Schaubertów. O tym rodzie opowiadała studentom Romana Obrocka, nawiązując do kolekcji obrazów na jedwabiu, będących w stałym depozycie biblioteki, a powstałych m.in. dzięki Elisabeth Bomhard z domu von Schaubert. R. Obrocka pokazywała też studentom wyjątkowe książki – publikacje, których wydawcą była Gmina Oborniki Śląskie (wszystkie dostępne w bibliotece, a informacja o nich na archiwalnej stronie gminy, m.in.: Powrót do mego liścianego rowu Elisabeth Bomhard oraz Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan prof. Bożeny Muszkalskiej.

(AB)

Bożena Muszkalska: etnomuzykolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Instytutu Muzykologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i profesor Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zdjęcia: Andrzej Buryło