W środę, 6 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się ostatnie spotkanie w ramach IV edycji warsztatu „O finansach… w bibliotece”. Na początku omówiliśmy piąty moduł poziomu podstawowego zatytułowany „Bank centralny a inne banki”. Wprawdzie temat nie należał do łatwych, ale nasi kursanci doskonale poradzili sobie z wyzwaniem.
Ożywione reakcje wywołało dodatkowe ćwiczenie – dyskusja dotycząca ewentualnych korzyści oraz obaw związanych z wprowadzeniem w Polsce euro.

Wynik ostatniego testu wyboru pokazał, że wszyscy uczestniczący w zajęciach doskonale przyswoili sobie omawiany materiał i są świadomi tego, jak ważną rolę pełni w naszym życiu bank centralny, który dba o stabilność cen, wpływa na wysokość oprocentowania oszczędności i kredytów, ogłasza średnie kursy walutowe, prowadzi działania edukacyjne oraz przygotowuje nasz kraj do wprowadzenia euro.

Po wypełnieniu ankiety zamykającej warsztat przyszła pora na małą uroczystość – dyrektor OOK Halina Muszak wręczyła uczestnikom certyfikaty i drobne upominki.

Jak widać na zdjęciach, był jeszcze uroczysty torcik i miłe wspomnienia przy kawie. Po raz kolejny okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują…

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za okazane zaufanie, poświęcony czas i chęć wspólnej pracy, a przede wszystkim odwagę do stawienia czoła niełatwemu tematowi finansów!
Mamy nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnej edycji „O finansach…”, już na poziomie zaawansowanym. (MJD)