W Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza powstaje cyfrowe archiwum tradycji lokalnej. Twórzmy je razem
Obornicki Ośrodek Kultury – Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Cyfrowe archiwum tradycji mieszkańców Obornik Śląskich…”, które powstaje przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną. Już niebawem archiwalne informacje i historyczne pamiątki dotyczące naszej gminy będą dostępne w Internecie na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk. Takie cyfrowe archiwa powstają w całej Polsce.
Nasza biblioteka jest miejscem, do którego mieszkańcy przychodzą nie tylko po książki, ale także wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami, wziąć udział w inicjatywach artystycznych związanych z literaturą, wystawach itp. Jest również ważnym ogniwem w pracy na rzecz powiększania zbiorów archiwalnych, pamiątek historycznych związanych z regionem i jego tradycją. Dzięki nowoczesnej technologii informatycznej nie potrzeba wielkich przestrzeni do przechowywania zbiorów. Dokumenty będą opisywane, skanowane i w postaci cyfrowej przechowywane na dyskach komputerów biblioteki w Obornikach Śląskich oraz Biblioteki Dolnośląskiej, gdzie mogą stać się obiektem badań historycznych, być pomocą naukową dla szkół, zainteresować hobbystów, promować region. Za pomocą Internetu zostaną włączone w dziedzictwo narodowe i europejskie.
 
Digitalizacja dokumentów życia społecznego jest wpisana w strategię rozwoju gminy Oborniki Śląskie.
Nasze domowe szafy i szuflady skrywają wiele skarbów, jakimi są rodzinne pamiątki. Często są to rzeczy związane z historią rodzinnej miejscowości. Opisują i dokumentują ludzi, miejsca i ważne wydarzenia, które tworzą lokalną tradycję. Podzielcie się posiadanymi pamiątkami, przekazując lub wypożyczając je bibliotece przy ul. Dworcowej 4, gdzie zostaną zeskanowane i opisane.
Jakich materiałów oczekujemy? Wszystkich, które dokumentują życie kulturalne, społeczne, pracę zawodową i życie prywatne: fotografie, dokumenty urzędowe, dyplomy, legitymacje, bilety, ulotki, zaproszenia, czasopisma, które ukazywały się na terenie gminy, świadectwa pracy, plakaty, ogłoszenia, życiorysy, listy, kartki pocztowe, kroniki, biografie, plakietki, sprawozdania, informatory, mapy, plany, broszury, zaświadczenia, pamiętniki, regulaminy, wspomnienia, rękopisy ważnych dla miejscowości postaci… Jeśli ktoś z Państwa chce się z nami podzielić swoimi zbiorami, prosimy o kontakt z Andrzejem Buryłą.

Przyjdź: ul. Dworcowa 4 (dworzec kolejowy,) 55-120 Oborniki Śląskie
Zadzwoń: tel. 717 172 237 wewn. 36
Napisz: e-mail 16archiwum.cyfrowe@gmail.com
(AnB)