W ostatnich dniach sierpnia w Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza obchodziliśmy jubileusz 40-lecia pracy , uroczyście pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę kierownik biblioteki Agnieszkę Buryło. Życzenia oraz podziękowania w formie kwiatów, upominków oraz listu gratulacyjnego na ręce jubilatki złożyła Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak oraz koleżanki i kolega z pracy. Pani Dyrektor w liście gratulacyjnym dziękowała Agnieszce Buryło za całokształt pracy zawodowej, wspominając jej zaangażowanie podczas modernizacji biblioteki na dworcu PKP oraz wkład w zarządzanie biblioteką, jak również całym zespołem. Dzięki licznym projektom, które realizowała kierownik Agnieszka Buryło wraz z zespołem Biblioteki i Ośrodka Kultury , biblioteka uzyskała status skomputeryzowanej i nowoczesnej biblioteki . Pani Agnieszka dziękując za wyrazy sympatii i życzliwości, przy kawie i smacznym jubileuszowym torcie wróciła do początków swojej pracy oraz podzieliła się wrażeniami ostatnich lat pracy. Wspaniale było wspomnieć piękne chwile, te trudniejsze i zabawniejsze z udziałem koleżanek po fachu. Wszystko oczywiście odbyło się ze szczególnym zachowaniem ostrożności. Pani Agnieszko, życzymy pogody ducha, zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w kolejnym ważnym rozdziale życia.

(MBD)