Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza – jak zawsze – była aktywna podczas Dni Obornik Śląskich. Tym razem na festyn przygotowaliśmy pawilon z fragmentem zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

 

Od kilku miesięcy zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w tym przedsięwzięciu. Podczas obornickiego weekendu pokazaliśmy pierwsze efekty działalności archiwum. Na naszym stoisku, ustawionym podczas XI Dni Obornik Śląskich,  pokazaliśmy kopie dokumentów dostarczonych przez mieszkańców, a także tych przechowywanych w naszych zbiorach, a zdigitalizowanych  w obornickiej bibliotece.  Zwiedzający mogli oglądać zarówno stare zdjęcia i dokumenty ilustrujące przedwojenne życie mieszkańców, jak i  pamiątki rodzinne zbierane już przez dzisiejszych oborniczan.

Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia, na których oglądający rozpoznawali swoich rodziców i dziadków oraz ich znajomych i sąsiadów – stare fotografie z uroczystych akademii, otwarć obiektów, a także klasowe zdjęcia uczniów i grupowe dzieci przedszkolnych. Frajdą dla zwiedzających było także lokalizowanie budowli i miejsc ze starych fotografii i porównywanie ich ze stanem obecnym, bo przecież nasze miasto ciągle się zmienia: w miejsce jednych powstają inne domy…

Opiekunowie stoiska Agnieszka i Andrzej Buryłowie  wyjaśniali ideę i zasady tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i chętnie odpowiadali na pytania. Pieczę nad całością miała dyrektor Halina Muszak.

Przypominamy, że archiwum to nie jest jednorazowa akcja. Dokumenty zbierane są przez cały czas. O szczegółach można się dowiedzieć, kontaktując się z nami osobiście w bibliotece (budynek  dworca kolejowego, ul. Dworcowa 4), telefonicznie pod nr. 717 172 237 wewn. 36 lub e-mailowo: 16archiwum.cyfrowe@gmail. A. Buryło