Nasza biblioteka korzysta z możliwości, by stać się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy i kultury, integrującym mieszkańców. – Szansę rozwoju i ulepszenia bazy biblioteki publiczne wykorzystują m.in. dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2: Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 – mówił Ryszard Skrzypczak, zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych Instytutu Książki, do osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój czytelnictwa. Organizatorem spotkania, w którym mieliśmy swojego przedstawiciela, była Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Uzyskanie ministerialnego dofinansowania na budowę, przebudowę, remont czy wyposażenie filii lub placówki głównej jest co najmniej tak samo trudne, jak  później  wywiązanie się przez bibliotekę z podjętych zobowiązań. Nie jest jednak niemożliwe. Ale jak to zrobić właściwie, trzeba wiedzieć zawczasu, żeby uniknąć ewentualnych problemów.

Jak pozyskiwać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza biblioteka już wie. W 2016 r. otrzymała z tego źródła 50 tys. zł, dodała do tej kwoty własny wkład – przy wsparciu gminy – i za wszystko zakupiła potrzebne do nowej siedziby wyposażenie. Były to m.in. meble i urządzenia oraz sprzęt, z którego już od kilku miesięcy korzystają użytkownicy.

Ogółem w ub.r. Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza uzyskała 117 tys. zł dotacji. Skorzystaliśmy także z ministerialnych programów „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 19 tys. zł oraz z „Kultury cyfrowej 2016” – 48 tys. zł (projekt finansowany w trzyletnim cyklu).  Środki dla biblioteki odpowiednio na wkład własny zwiększyła gmina. Wnioskodawcą była Halina Muszak, dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury. Wszystkie wnioski przygotowała i dwa z nich napisała Agnieszka Buryło, st. kustosz biblioteki, która w porę dostrzegła możliwości, jakie dawało ministerstwo. Bibliotekarka znalazła też argumenty dla Instytutu Książki, by można było odroczyć w czasie spełnienie niektórych warunków  programów. Dodajmy, że rozliczenia księgowe przeprowadzała Karolina Katan, która napisała wniosek do programu Infrastruktura Bibliotek. Raporty (choć „Infrastruktura” warunkowo) już zostały zaakceptowane przez operatorów programów. Teraz pozostaje tylko i aż utrzymać wysoki standard działalności i wywiązać się z zobowiązań wobec czytelników i donatora. AB

Fot. Agnieszka Buryło