26 lutego obchodzimy święto dinozaurów🦖. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was konkurs plastyczny „Mój fantastyczny dinozaur”🙂🤩. Przedstawcie swój ulubiony gatunek dinozaura, podkreślcie jego charakterystyczne cech w swojej pracy oraz dołączcie krótką informację dlaczego właśnie ten dinozaur według was zasługuje na miano najfantastyczniejszego z gatunków. Prace plastyczne mogą mieć formę płaską lub przestrzenną, od was zależy jaką wybierzecie i jakich technik użyjecie do ich wykonania 🖌🖍🎨.

Prace będziemy oceniać w dwóch kategoriach wiekowych:

🔶 od 7 do 10 lat

🔶 od 11 do 15 lat

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę z następującymi danymi:

🔴 imię i nazwisko oraz wiek uczestnika,

🔴 imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,

🔴 numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,

🔴 zgodę na udział w konkursie (formularz dostępny w bibliotece)

Na wasze czekamy dzieła do 23 lutego 2022 r. w godzinach otwarcia biblioteki. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 lutego na profilu facebookowym biblioteki. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane fantastyczne nagrody.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i rodziców, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.

Grafika: A. Muszak