W 2017 r. dodatkowo kupiliśmy do naszej biblioteki 254 książki za 5500 zł, które wpłacili w formie 10-złotowych cegiełek nasi CZYTELNICY.

Także w tym roku przyjmujemy dobrowolne wpłaty od PAŃSTWA na utworzony przy Bibliotece im. Jarosława Iwaszkiewicza fundusz, z którego wpływy przeznaczone są na dodatkowe zakupy nowości do naszych zbiorów.

Wszystkich tych, którzy chcą i mogą powiększyć fundusz o kolejne cegiełki także w tym roku, prosimy o dziesięciozłotowe wpłaty!