Start godzina 18 finał 22. Nocne wypożyczanie książek w bibliotece oraz prezentacja dokumentów gromadzonych w Archiwum Tradycji Lokalnej pt.: „Po śladach przeszłości”. Udostępnione zostaną zbiory w formie papierowej oraz na innych nośnikach. Zainteresowane osoby będą też miały możliwość zapoznać się z działaniem i udostępnianiem zdigitalizowanych dokumentów z na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk. Młodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w grach i zabawach pt. „Śladami dziewiętnastowiecznych budowli Obornik Śląskich”. Fotografia z ulubionym przewodnikiem.  AK