Na internetowej stronie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej został zamieszczony protest przeciw zmniejszeniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego budżetu Biblioteki o pół miliona złotych!

Jak podkreślają koledzy z DBP, kwota ta stanowi jedną trzecią środków, przeznaczanych m.in. na: elektroniczną obsługę czytelników, bezpłatny dostęp do e-booków, digitalizację zbiorów, organizację zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, cykli tematycznych, prelekcji i wykładów, organizację spotkań autorskich, wystaw literackich i plastycznych.

Korzyść z tych funduszy ma także nasza obornicka biblioteka, dlatego i my także możemy stanąć przed koniecznością ograniczenia działalności. Solidaryzujemy się więc z bibliotekarzami z DBP. Prosimy także Was o poparcie.

Pod adresem www.wbp.wroc.pl, po lewej stronie jest zamieszczony pełny tekst protestu, a pod nim formularz umożliwiający zajęcie stanowiska, a także miejsce na wyrażenie opinii. Nie trzeba się logować, wystarczy zaznaczyć Popieram i kliknąć przycisk Prześlij.