Piąty rok w bibliotece istnieje fundusz czytelniczy. Gromadzone na nim pieniądze – zgodnie z jego regułą – sukcesywnie są wydawane na nowe książki. Dziesięciozłotowe dobrowolne cegiełki od czytelników, wpływy z kiermaszów (podczas których sprzedajemy m.in. książki darowane bibliotece przez mieszkańców) oraz wpłaty niektórych osób za zagubione lub zniszczone przez te osoby książki pozwoliły dotychczas zebrać kwotę 15571,84 zł. Cała suma do tej pory zwiększyła zakup nowości wydawniczych o 579 woluminów. Każdy egzemplarz został specjalnie wyraźnie oznakowany naklejką z napisem: „Książka kupiona z wpłat dokonanych przez czytelników”, określającą rok zakupu i opatrzoną logo Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza. W samym 2017 r. za 5573,30 zł biblioteka już włączyła do zbiorów 254 książki, których bez funduszu w ogóle by nie było. Liczymy nadal na Państwa przychylność i hojność – dla dobra wspólnego!

(AB) Fot. A. Buryło