W czwartek, 14 kwietnia uczestniczyłyśmy w seminarium dla bibliotekarzy zatytułowanym „Wielokulturowa biblioteka”. Spotkanie odbyło się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, a jego organizatorami były również Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu oraz Biblioteka Miejska we Wrocławiu i Stowarzyszenie Diversja.

 

Pierwsza część

Seminarium składało się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej, a rozpoczęła je dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu Jolanta Ubowska.
Pierwszym punktem programu był wykład Dagmary Batóg z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, zatytułowany „Wszystko zaczęło się od Goethego”. Później prelekcję poświęconą celom i zadaniom Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu wygłosił Mariusz Wieczerzyński z tegoż Centrum.
Anna Janus z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Stowarzyszenia Diversja zaprezentowała ideę Żywa Biblioteka – metoda edukacji wielokulturowej w bibliotece.
Pierwszą część zakończył pokaz audiowizualny „Korea daleka i bliska. Próba integracji dwóch kultur” przedstawiony przez dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie Jadwigę Horanin.

 

Druga część

Czas po przerwie wypełniły godzinne warsztaty – w każdym z nich uczestniczyło dziesięciu bibliotekarzy.

 • Biblioteka przestrzenią  dialogu – warsztat antydyskryminacyjny
  Anna Janus (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu; Stowarzyszenie Diversja)
  Celem warsztatu było podniesienie kompetencji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Poszerzenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, funkcjonowanie w coraz bardziej zróżnicowanym kulturowo otoczeniu oraz uwrażliwienie na problematykę wielokulturowości.

 • Islam bez uprzedzeń – warsztaty w bibliotece
  Mariusz Wieczerzyński (Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu)
  Celem warsztatu było przekazanie uczestnikom wiedzy wolnej od przekłamań i uprzedzeń oraz zachęcenie do samodzielnego zmierzenia się ze stereotypami. Metody pracy bazowały na refleksyjności i usystematyzowaniu wiadomości. Poznaliśmy narzędzia, które pomogą nam w rozpoczęciu edukacji w bibliotekach.

 • Karawana różnorodności czyli spotkania na afrykańskich szlakach
  Justyna Strzelczyk-Leśniak i Paulina Jamrozy (Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie)
  Celem warsztatu było przekazanie informacji dotyczących kultury plemion i krajów afrykańskich, uwrażliwienie na różnorodność i bogactwo kulturowe tego kontynentu (tradycje, zwyczaje), ale również uświadomienie jak stereotypowe postrzeganie wpływa na sposób mówienia i myślenia o Afryce.

 • W poszukiwaniu wielokulturowości
  Paulina Posobiec (Dolnośląska Biblioteka Publicznej im Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu)
  Warsztat stanowił wprowadzenie do tematu wielokulturowości i miał zachęcić uczestników do dokonania lokalnej diagnozy wielokulturowej oraz podjęcia działań w bibliotekach.

 

„As-Salam”

Temat seminarium jest bardzo aktualny, ponieważ – jak pokazują sondaże i codzienność – Polacy często boją się tego, co inne i nieznane. Spotkanie dostarczyło nam wielu inspiracji do podjęcia działań związanych z wielokulturowością, obalaniem stereotypów, przeciwdziałaniem uprzedzeniom i dyskryminacji. Chcemy, aby nasza biblioteka stała się przestrzenią dialogu, który wpłynie pozytywnie na postawy i zachowania małej, obornickiej społeczności. Na początek zachęcamy Czytelników do zapoznania się z muzułmańskim czasopismem społeczno-kulturalnym „As-Salam”, które od piątku jest dostępne w mediatece. (MJD)