Kolejną w tym roku lekcję w  bibliotece miała młodzież z obornickiego Liceum Ogólnokształcącego. We wtorek  (1 października) odwiedzili nas uczniowie klasy Ic. Przyszli ze swoją polonistką  Danutą Królikowską-Krzysztofiak.

Zajęcia odbywały się zgodnie z naszą „podstawą programową”: Wyjaśnienie, jak działa biblioteka, kiedy i jak najwygodniej korzystać z zasobów nie tylko książkowych. Na początku jednak kierownik  Agnieszka Buryło pokazała młodzieży poszczególne działy obornickiej książnicy i opowiedziała o jej historii oraz o historii miejsca, w którym się znajduje. Kurs bezpiecznego poruszania się między regałami  z pomocą Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej przeprowadziła Małgorzata Biernacka-Dahmani. Beata Rosiak opowiedziała o jednej z najpopularniejszych współczesnych pisarek polskich – Oldze Tokarczuk i oprowadziła po wystawie przedstawiającej światową recepcję dzieł autorki. Przypomnijmy, że wystawa jest czynna tylko do połowy października.

Na koniec Andrzej Buryło powiedział, jak działa obornickie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. W bibliotecznej kawiarence internetowej gimnazjaliści wyszukiwali dokumenty, których oryginały użyczyli mieszkańcy.

(AnB)

Zdjęcia: A. Buryło